İşe İade Davası Kararında Buna Dikkat Etmeyenler Yandı! İşçi ve Patronun Sorumlulukları

 İşe İade Davası Kararında Buna Dikkat Etmeyenler Yandı! İşçi ve Patronun Sorumlulukları
Okunuyor İşe İade Davası Kararında Buna Dikkat Etmeyenler Yandı! İşçi ve Patronun Sorumlulukları

İşçi sayısının 30 ve daha fazla olduğu yerlerde, işveren tarafından işten çıkarılanlar mahkemeye gidip işe iade davası açabilirler. Dava açmadan önce iş sözleşmesinin feshinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde arabulucuya başvurmak gerekir. Arabulucunun anlaşmazlık kararından sonra bile 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

İşe İade Davasını Kazanan İşçiler Dikkat!

İşe iade davasını kazanan işçiye, işsizlik süresine göre 4 aya kadar maaş ödeniyor. Hakim karar verirken işçinin işe başlamaması durumunda ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın ilanına ve işçinin talebine rağmen işçiyi tekrar işe almayan işveren tazminat ödemek zorundadır. İşe başlamama tazminatı, işçinin 8 aylık ücretine kadar çıkabilir.

İşe iade talebi için herhangi bir başvuru prosedürü bulunmamaktadır. Yargıtay içtihatlarına göre işçi, ispatlanmak kaydıyla yazılı veya sözlü olarak işe başlama talebinde bulunmak zorundadır. Bu süreçte yargı iyi niyetle başlama çabası içindedir ve işverene bakıyor.

30 Günlük Süre Başlarken Çok Önemlidir

İşverenin işçiyi yeniden işe alma yükümlülüğü, işçinin talebinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren başlar. İşçinin bu tarihten itibaren bir ay içinde işe başlaması zorunludur. Ayrıca işveren, bir ay içinde kalmak kaydıyla işçiye işe başlaması için belirli bir süre verebilir. Yargıtay, postadaki gecikme nedeniyle bir aylık gecikmeden patronun sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

Öte yandan işçinin işe iade talebinde samimi olması çok önemlidir. Yargıtay’a göre işe iade davasından pay almak için yapılan başvuru, fiilen işe başlama niyeti olmamasına rağmen geçerli bir işe iade başvurusu olarak kabul edilmemektedir. Ancak bu süreçte işçinin farklı bir iş bulması ve çalışması, yeniden iş başvurusu yapmasına neden olur ve engel teşkil etmez.

 

Akbank Hızlı Kredi Kampanyasıyla Anında 50 Bin TL Cepte!

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın